Afzetpaal Zwart  thumbnail

Afzetpaal Zwart

Published Aug 01, 23
10 min read

Afzetpaal EngelsIs in een deel van het pand niemand aanwezig, dan weet het systeem dat en worden verwarming en koeling uitgeschakeld. Als iemand een raam of een buitendeur openzet dan signaleren de inbraakmelders dat ook overdag. Ze geven dan geen alarm, maar zorgen er wel voor dat de luchtbehandelingsinstallatie onmiddellijk wordt uitgeschakeld.

De doorkoppeling heeft nog andere voordelen. Het gebouwbeheersysteem ziet dankzij de inbraakmelders ook of alle buitendeuren en ramen dicht zijn. Er is daarom geen sluitronde nodig: het systeem maakt in feite een elektronische sluitronde. Het inbraak- detectiesysteem is tevens gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem. Het is alleen mogelijk de inbraakdetectie te activeren als het toegangscontrolesysteem aangeeft dat iedereen de afdeling heeft verlaten, dus ook daar is geen ronde voor nodig.

Servicedesk De balie vormt een centraal punt in het pand. Twee medewerkers van de Belastingdienst heten hier alle bezoekers welkom en zien erop toe dat er in de vrij toegankelijke publieksruimte niets voorvalt. De balie biedt ook plaats aan de servicedeskmedewerkers van Trigion. Zij zijn alle werkdagen van 07. 00 tot 19.

Ruim anderhalf jaar is Trigion hier nu verantwoordelijk voor de beveiliging. In die tijd zijn de beveiligers erachter gekomen dat de NOS een leuk, maar ook moeilijk bedrijf is. ‘Uitgangspunt bij de beveiliging is de integriteit van het uitzendproces. Het beeld mag niet op zwart gaan,’ vertelt security officer Paul Schulte.

Journalisten en hun gasten moeten zich hier vrij kunnen bewegen, maar tegelijkertijd moeten we wel grip houden op de situatie en controle houden over alles wat hier gebeurt.’ Manager RTV Facilities en IT Ferry Kesselaar: ‘De nieuwsvoorziening gaat dag en nacht door. Dit is dan ook een heel complex pand, waar heel veel mensen in en uit gaan en waar een proces plaatsvindt dat veel dynamischer is dan mensen denken.

Afzetpaal Met Lint

Dan werken we veel samen met de 14 2 2011 Veilig! lokale driehoek, de NCTb en Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (afzetpalen kopen). Ook wij moeten dan het beveiligingsniveau verhogen om in te spelen op de risico’s die er dan zijn. Dat is nog best lastig, want we willen tegelijkertijd ook weer niet dat al die journalisten hier door die aangescherpte beveiliging worden gehinderd in hun werk. afzetpaal met koord.

Mensen komen daar dan alleen in als ze zijn aangemeld, als ze een polsbandje om hebben en als ze bereid zijn door de scanner te gaan.’ Maar risico’s kunnen ook plotseling ontstaan. ‘Als Dirk Scheringa in de uitzending zit en daar blijkt dat zijn bank op punt van omvallen staat, dan kan dat reacties teweegbrengen.

Het was voor de NOS aanleiding om in 2009 de beveiliging aanzienlijk aan te scherpen. Paul Schulte: ‘We hebben toen maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar onze panden binnen kan komen. Bezoekers moeten van tevoren zijn aangemeld en krijgen een pasje met een accreditatie waarmee ze toegang hebben tot vastgestelde ruimtes.

Buiten hebben we het parkeerterrein voorzien van een slagboom. Dankzij camera’s kunnen de mensen van Trigion vanuit de meldkamer zien wat er op de terreinen rondom de gebouwen gebeurt.’ Ferry Kesselaar: ‘De camera’s lezen ook de nummerborden van de auto’s. Daar hebben we slim gebruik van gemaakt. Mensen die hier bekend zijn, hoeven bij de slagboom niet meer hun pasje aan te bieden.

We willen beveiliging wat verder brengen dan alleen bewaking.’ Weerstand journalisten ‘Journalisten en programmamakers houden niet zo van bewaking. En sommige mensen die dagelijks op tv zijn laten zich niet zomaar vertellen wat ze wel en niet mogen,’ vertelt Ferry Kesselaar. ‘De kunst is dus om een evenwicht te krijgen tussen veiligheid aan de ene kant en flexibiliteit en openheid aan de andere kant.

Afzetpaal Horeca

Op momenten dat het erop aan komt snappen gebruikers dat er wordt beveiligd. Maar de rest van de tijd willen ze er eigenlijk niet mee worden lastiggevallen. afzetpalen kopen. De beveiliging heeft hier dus eigenlijk een onmogelijke taak.’ Paul Schulte: ‘Dat vraagt veel van de mensen van Trigion. Met een kleerkast in uniform red je het niet.

Ze moeten ook een kritisch oog hebben voor de veiligheid, en risico’s en mogelijke incidenten herkennen.’ Onder meer omdat de NOS die nieuwe visie had ontwikkeld op beveiligen, werd de opdracht in 2009 opnieuw aanbesteed. Trigion kreeg het contract gegund. Paul Schulte: ‘Trigion kon precies bieden wat we wilden. Jammer genoeg bleek dat vervolgens in de operatie wat tegen te vallen, om het mild uit te drukken.’ moeite met de uniformen van de beveiligers.

Toch wilde Trigion per se vasthouden aan die uniformen. Dat vind ik vreemd. Het is volgens mij helemaal niet gek om je als dienstverlener te voegen naar je klant, ook in kleding. Je bent als dienstverlener deel van je klant, dus moet je daar ook aansluiting bij zoeken - afzetpalen kopen. Dat is volgens mij de enige manier waarop uitbesteding kan werken.Er zit een teamleider die veel ervaring heeft in gastheerschap, die de omroep van binnenuit kent en die ook nog eens de mensen op een goede manier weet aan te sturen. De NOS’ers zijn nu tevreden, maar vinden het jammer dat het even heeft geduurd. ‘We zijn dan wel een moeilijk bedrijf, maar we zijn ook een heel leuk en interessant bedrijf.

‘Trigion is heel strak georganiseerd, dat past ook bij de beveiliging. Het betekent dat het bedrijf heel consistent kan zijn in de kwaliteit van de dienstverlening. Maar dat is wel een valkuil, je moet als leverancier óók flexibel kunnen zijn.’ Paul Schulte: ‘Maar sinds het kwartje is gevallen, gaat het goed.

Sleutel Voor Afzetpaal

En het grappige is: dat de beveiligers nu niet meer in een strak uniform lopen is niet alleen voor ons prettig, maar ook voor de mensen van Trigion zelf - afzetpaaltjes met lint. Dit kostuum past veel beter bij de manier waarop ze hun functie hier moeten uitoefenen. Dat gaat dan ook steeds beter.

We zijn veel meer partners geworden.’ Geen uniformen De NOS is geen makkelijke organisatie, zeggen ze zelf. Paul Schulte: ‘Daar moet je als leverancier dan wel op inspelen. De mensen die hier zaten deden hun stinkende best, maar ze hadden gewoon niet het niveau dat nodig was om invulling te geven aan de beveiliging zoals wij dat wilden.

Maar zo werkt het hier niet. Ik heb lange tijd in een commerciële functie in de mediawereld gewerkt en voor mij geldt: we hebben een deal, en die deal die staat. Dat is voor veel leveranciers even wennen en ook Trigion heeft dat verkeerd ingeschat (afzetpalen kopen).’ De NOS-medewerkers hadden bijvoorbeeld Veilig! 2 2011 vijftien Veilig! juli2011 27-06-11 10:20 Pagina 16 De kunst van het aanbesteden Als marktleider in de beveiliging dingt Trigion vaak mee naar grote opdrachten van overheden, zbo’s, publiekrechtelijke instellingen en nutsbedrijven.

Ik kwam te werken voor een consultancybureau en mijn eerste opdracht was een soort paper te schrijven over aanbestedingen. Dat begon toen net te leven.’ Hij werkte voor verschillende advocatenkantoren. Maakte van 2002 tot 2005 een uitstapje naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waar hij nauw betrokken was bij het blootleggen van de bouwfraude.

‘We zijn gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Dat is een bewuste keuze. Het aanbestedingsrecht is een zelfstandig rechtsgebied en als je daarin wilt excelleren moet je voortdurend met je poten in de aanbestedingsmodder staan.’ Pizza’s bestellen ‘We zijn een beetje een hit-and-run-praktijk. Inschrijvende bedrijven hebben na een afwijzing in beginsel maar 15 dagen om te besluiten of ze naar de rechter stappen.

Erdi Afzetpaal

‘Het aanbestedingsrecht is nog steeds een lawyers paradise,’ zegt Sueters zelf. Uit recent onderzoek van het (voormalig) ministerie van Economische Zaken blijkt dat er in de jaren 2004 tot 2009 maar liefst 599 bedrijven naar de rechter zijn gestapt. afzetpalen kopen. In 43 procent van de gevallen ging het daarbij om de aanbesteding van diensten, dus niet van ‘werken’ of ‘leveringen’.

In slechts iets minder dan 8 procent van alle zaken sprak de rechter een gebod tot heraanbesteding uit. Leopold Sueters: ‘Uit andere onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie blijkt ook dat aanbestedende diensten de aanbestedingsregels steeds beter naleven.’ Ruimte voor het MKB Er is veel kritiek op de cultuur van het aanbesteden.‘Het is waar dat grote bedrijven meer ervaring hebben met aanbestedingen. Je ziet ook dat bedrijven als Trigion daarin inmiddels zo veel kennis hebben opgebouwd, dat ze er op een uiterst professionele manier mee om kunnen gaan. Kleinere bedrijven hebben minder ervaring en maken dan ook veel fouten. Fouten die bij een gewoon offertetraject makkelijk zijn te herstellen, maar bij een aanbesteding tot een ongeldige inschrijving leiden.

De wetgever is zich dat overigens bewust. Medio 2012 komt er naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe Aanbestedingswet die onder andere tot doel heeft de administratieve last voor inschrijvers zo veel mogelijk terug te dringen, onder meer door bedrijven de mogelijkheid te geven een zogeheten Eigen Verklaring in te laten dienen (afzetpalen kopen).

Daar wil ik wel bij aantekenen dat de aanbestedingsregels ook nu al voldoende ruimte geven voor MBKbedrijven om mee te dingen. Maar die ruimte moet de aanbestedende partij dan wel bieden. Met de nieuwe Aanbestedingswet komt er een wetgevend kader met meer oog voor de positie van het MKB.’ ‘Ik moet altijd wel een beetje lachen om wethouders die zeggen dat ze bij de Wmo niet anders kunnen dan op prijs selecteren’ Het beste uit de markt Een ander punt van kritiek is dat overheden te vaak kiezen voor het laagste prijs-criterium. afzetpalen kopen.

Afzetpalen Huren

‘Ik moet altijd wel een beetje lachen om wethouders die zeggen dat ze bij de Wmo niet anders kunnen dan op prijs selecteren. Dan moeten ze toch maar eens met hun ambtenaren gaan praten. De aanbestedingsregels geven namelijk voldoende mogelijkheden om niet alleen op prijs te selecteren. Een aanbestedende dienst kan bovendien zelf op voorhand bepalen welk kwaliteitsniveau is gewenst door daar eisen voor te stellen in het bestek.

‘Dan maak je dus geen goed gebruik van de mogelijkheden die de aanbestedingsregels bieden.’ Maar het gaat steeds beter. ‘De professionaliteit is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. De gemiddelde inkoper weet inmiddels goed wat er wel en niet mogelijk is. Er zijn steeds meer aanbestedende partijen die de mogelijkheden van de aanbestedingsregels wel goed gebruiken.Zo kunnen ze bijvoorbeeld tot een bestek komen dat inschrijvende bedrijven de ruimte geeft om met praktische en vernieuwende oplossingen te komen en mee te denken over het uitvoeren van de opdracht. Dit zogeheten innovatief aanbesteden zie ik ook in de beveiliging.’ Dus het werkt, aanbesteden? ‘Ja. Tenminste: het aanbestedingsrecht biedt de mogelijkheid om het beste uit de markt te halen.’ Maar wordt die mogelijkheid voldoende benut? ‘Nee (afzetpalen kopen).

Zag de winkelsurveillanten, de receptionistes, de BOA’s, de toezichthouders en de straatcoaches en recent de security hosts ontstaan. Hij is zelf ook wel enigszins verbaasd dat hij in zijn laatste jaren in de sales is terechtgekomen, maar voelde zich in die functie als ‘senior’ erg gewaardeerd. Nu gaat hij met pensioen.

Om de dienstplicht vóór te zijn, tekende hij als KVV’er en werd wachtmeester-tankcommandant en schietinstructeur. Als jonggehuwde voelde hij echter niets voor legering in Duitsland, daarom stapte hij twee jaar later over naar de politie. afzetpalen kopen. Na een jaar politieschool begon hij bij de gemeentepolitie in Den Haag in de geüniformeerde dienst.

Uitneembare Afzetpalen

Totdat hij een jaargenoot van de politieschool tegenkwam die bij de Nederlandse Veiligheidsdienst werkte. ‘Hartstikke leuk werk, vertelde hij, en arbeidsvoorwaarden die je na twintig jaar bij de politie nog niet had. Ik had het erg naar mijn zin bij de gemeentepolitie, maar ben toch maar eens gaan praten. En ik heb me laten overhalen.

‘Particuliere beveiligingsbedrijven keken sterk naar de politie en het leger. Dat zag je terug in de hiërarchie, maar vooral ook in de uniformen, de rangonderscheidingstekens en de functiebenamingen. Het werk van een districtsinspecteur toen kun je vergelijken met dat van een rayonmanager nu. Het was mijn taak om contact met de opdrachtgevers te onderhouden en de beveiligingsbeambten, zoals ze toen werden genoemd, te begeleiden.’ In 1980 werd hij Hoofd Buitendienst West, een functie die later werd omgedoopt in regiomanager.

Latest Posts

Predallen Of Welfsels

Published Mar 13, 24
8 min read